Domů / Podmínky vrácení peněz
Výrobci
Anketa
Jak jste se o nás dozvěděli? co Vás přivedlo na náš web?
51 % (108)
18 % (37)
14 % (30)
17 % (35)

Celkem hlasovalo: 210
OpenID
Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

  • Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
  • Zboží nesmí být poškozené
  • Zboží musí být zabalené v původním obalu

 

Upozornění:

Dovolujeme si Vás upozornit, že ačkoliv je tento web se všemi funkcemi plnohodnotný e-shop, doporučujeme ho využít hlavně jako katalog pro výběr materiálu pro následnou schůzku a také případně pro klasické e-objednávky již vybraného a v reálu zhlédnutého materiálu v naší kanceláři či jinde. Rádi bychom předešli nedorozuměním a vracení zboží jen proto, že klient nevyužil možnosti shlédnutí reálných vzorků a objednal materiál na základě obrázků v PC. Zobrazení monitoru počítače, tabletu nebo mobilu  nelze brát za směrodatné a nelze spoléhat na věrohodnost zobrazení. Materiál se může méně či více lišit od zobrazení na monitoru PC.


Závazné objednávky se realizují v převážné většině případů při osobní schůzce našeho zástupce s klientem, nebo klienta u nás v naší kanceláři či vzorkovně a nově tedy i elektronicky přes košík internetového obchodu. Před samotnou objednávkou je vždy nutné, aby zákazník bezpodmínečně viděl fyzické vzorky objednávaného materiálu z důvodu mírných až podstatných rozdílů mezi obrázkem v katalogu nebo na monitoru a samotným fyzickým vzorkem. Tímto zcela eliminujeme zákazníkovu nespokojenost s dodaným materiálem, který před objednávkou neviděl fyzicky jako vzorek a případné zdlouhavé vracení materiálu zpět. Vyjímku tvoří pouze případ, kdy náš zákazník již jen doobjednává již jednou dříve zakoupený materiál. V případě, že zákazník trvá na objednání materiálu bez předchozího zhlédnutí fyzických vzorků a toto nám závazně potvrdí v potvrzovacím e-mailu tímto bere zodpovědnost za případný omyl na sebe. Při uvedené osobní schůzce s klientem projednáme vhodnost použití vybraného materiálu k požadovanému účelu (povrch, rozměr, barva, otěr, mrazuvzdornost atd.) a sepíšeme zakázkový list klienta, který obsahuje všechny potřebné informace o zakázce včetně termínů a kontaktů. Uvedené informace zadáme do našeho systému a cenovou kalkulaci zašleme zákazníkovi emailem ke kontrole. Zde jsou uvedeny názvy, množství, ceny atd. Po odsouhlasení zákazníkem na objednávkové zboží vystavíme a zašleme zálohovou fakturu, u skladových položek zálohu nevystavujeme. Po uhrazení zálohy převodem nebo hotově již zadáváme ihned zakázku ke kompletaci, což trvá cca 10-20 dnů. U skladových položek je zakázku možné vyzvednout/dodat po dohodě do cca 7 pracovních dnů, po vystavení potřebných dokladů na sklad k vyskladnění. Platby za zboží i zálohy se provádějí převodem nebo hotově dle dohody s klientem.
Cenová nabídka je zpracována pro vlastní odběr zákazníkem z naší kanceláře a nepočítá s dopravou k zákazníkovi, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Nejekonomičtější pro klienta je vždy vlastní odběr. Pokud ale nemáte možnost si zakázku osobně vyzvednout, zajistíme Vám individuálně po telefonické domluvě dopravu k Vám na místo určení smluvním dopravcem nebo naší dopravou za předem dohodnutou lidovou cenu.

 
 
Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na spolupráci.

                                       Tým oddělení reklamací obchodu Ceramic Service Praha je tu pro Vás